Keresem
Gyerekprogram helyszínek

Bálna program

Látjátok? Teli vagyunk ötletekkel, meglepetésekkel... Vajon még bálna programot is kínálunk nektek? Kattintsatok ide és meglátjátok!

PROGRAMOK

A fenti linkre kattintva megtalálod az összes adatbázisunkban szereplő programot. Válogass kedvedre! 

Nagy gyerekprogram felmérés játékszabály

Játékszabályzat

Szeretnénk többet tudni a családok gyerekprogram szervezési szokásairól, elképzeléseiről. A felmérés eredményét felhasználjuk további munkánkhoz, hogy még jobb ötletekkel szolgáljunk!

A felmérés és játék időtartama: 2019. szeptember 2-22.

A felmérést hiánytalanul kitöltő és minden kért, személyes adatot megadó játékosok között véletlenszerűen sorsoljuk ki a fődíjat, a 2 éjszakás családi pihenést a gyermekbarát Kolping Hotelben, Alsópáhokon illetve a további ajándékokat.

A nagy felmérést ezen a linken található: http://www.gyerekprogramajanlo.hu/nagy-gyerekprogram-felmeres/

Mivel a Szélforgó gyerekprogram-ajánló oldal 0-14 év közötti gyerekeknek szóló programokat gyűjt össze, ezért ez a játék is alapvetően gyerekes családoknak szól, az ajándékokat is ők tudják legjobban használni.

Külön ajándékot sorsolunk ki minden ebben az időszakban hírlevelünkre feliratkozó között is.

RÉSZVÉTELI ÉS FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK

A NYEREMÉNYJÁTÉK SZERVEZŐJE

A felmérés és játék (továbbiakban „Játék” vagy „Nyereményjáték”) szervezője és adatkezelője a Szélforgó (Szélforgó Gyerekprogram-ajanló Kft. 2112 Veresegyház, Harmat u. 12., adószám: 10778812-2-13), a továbbiakban „Szervező” illetve „Adatkezelő”. A Nyereményjáték nyereményeit a Kolping Hotel**** Spa & Family Resort szálloda, a Magyar Vasúttörténeti Park biztosítja.

A NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI FELTÉTELEI

A Nyereményjátékban részt vehet minden 18. életévét betöltött, cselekvőképes természetes személy, aki Magyarországon állandó lakóhellyel rendelkezik, továbbá aki az alább felsorolt további feltételek mindegyikének maradéktalanul megfelel: a) vállalja, hogy a Nyereményjáték mindenkori Részvételi és Felhasználási Feltételeiben foglalt rendelkezéseket magára nézve kötelezőnek elfogadja, és azokat maradéktalanul betartja. b) A www.szelforgo.hu weboldalon található kérdőívet maradéktalanul kitölti és azt ott elkért valamennyi adatát megadja. A fődíj és a további ajándékok sorsolásában való részvételnek nem feltétele a hírlevélre való feliratkozás bejelölése. c) A játékba való regisztrációval egyidejűleg önkéntes hozzájárulását adja a Nyereményjáték során személyes adatai kezeléséhez a Nyertes kiválasztása, a Nyeremények eljuttatása, valamint a Nyereményjáték lebonyolítása céljából. (A továbbiakban a feltételek együttes fennállása esetén: Résztvevő).

A Játékban nem vehetnek részt a Lebonyolító, illetve a megvalósításban részt vevő vállalatok és cégek alkalmazottai, tulajdonosai, vezetői, vagy azok közeli hozzátartozói. A Nyereményjátékban történő részvétel a jelen Részvételi és Felhasználási Feltételek teljes körű elfogadásának minősül.

A NYEREMÉNYJÁTÉK IDŐTARTAMA

A játék 2019. szeptember 2-től 2019. szeptember 22-ig tart, vagyis játékban történő részvételre - azaz a felmérés kitöltésére és a szükséges adatok megadására - a Résztvevőknek ezen időtartamon belül van lehetősége.

A NYEREMÉNYJÁTÉK LEÍRÁSA

A Résztvevőknek első lépésben válaszolnia kell minden feltett kérdésre, majd megadni személyes adataikat. A kitöltött adatlap beküldésével egyidejűleg, a Résztvevők elfogadják a jelen Részvételi és Felhasználási Feltételeket, valamint hozzájárulásukat adják, hogy a személyes adataikat kezeljük. Minden Résztvevő legfeljebb egy Nyereményre jogosult. Az adatokat harmadik félnek nem adjuk át, kizárólag a Szélforgó kezeli őket.

NYEREMÉNYEK

Fődíj:

A nyertes család 2 éjszakát tölthet el az Év Szállodája díjas Kolping Hotelben, Alsópáhokon. A nyeremény két felnőttre és két 18 év alatti gyermekre vonatkozik, a létszámnak megfelelő szobatípusban, félpanziós ellátással, családi élményfürdő és csendes wellness használattal, gyermekfelügyelettel (3 éves kortól napi 8 órában, 1-3 éveseknek délelőttönként 3 órában). A gyermekeket Bobóország játékbirodalma várja szabadtéri játszóterekkel, többszintes beltéri játszóházzal, tartalmas programokkal.  Az utalvány a szálloda szabad kapacitásának függvényében 2020.06.12-ig váltható be kiemelt szezon kivételével (nemzeti és egyházi ünnepek, iskolaszünetek, szilveszter), előzetes egyeztetés alapján. A felajánlott utalvány nem tartalmazza a vacsoránál elfogyasztott italokat, fakultatív szolgáltatásokat és az idegenforgalmi adót. A szállodáról, és szolgáltatásaikról bővebben a www.kolping.hotel.hu oldalon tájékozódhattok.

További ajándékok:

- 1 darab bambinoLÜK csomag

Az ajándékcsomagban található bambinoLÜK a 2–7 éves korosztályt célozza meg az első szavaktól az iskola-kezdésig. A játék segítségével bővül a gyermek szókincse, logikai képessége, térlátása, szem-kéz koordinációja, és mindenekelőtt szórakozik!

A L(ogika) Ü(gyesség) K(itartás) Európa legnagyobb múltra visszatekintő fejlesztő termékcsaládja. 50 év pedagógiai tapasztalatára építő, játékos készségfejlesztő rendszer, mely egyesíti magában a játszva tanulás önfeledt örömét és gyors eredményét. A tanuláshoz legfontosabb képességeket fejleszti: megfigyelés, összpontosítás, kitartás, problémamegoldó gondolkodás. A játék egy önellenőrzést segítő biztonságos, kemény műanyag ellenőrzőtáblából, az ún. LÜK OKOSTÁBLÁ-ból és a hozzá tartozó hat, illetve az iskolásoknak tizenkét műanyag lapocskából áll, melyhez  több mint 100, különböző témájú füzet választható a gyermek érdeklődésének, fejlesztési igényeinek függvényében. A füzetek által feldolgozott témák nagyon széles skálán mozognak: matematika, anyanyelv – ezen belül szövegértés, helyesírás, olvasás –, idegen nyelv, környezetismeret, közlekedés, valamint logikai készségfejlesztés, iskola-előkészítés, tantárgyi koncentráció stb.

- 1 darab könycsomag kisiskolásoknak

Könyvcsomag a betűkkel való játékos ismerkedéshez, szókincs bővítéshez és kezdő olvasóknak az írott szövegkép olvasásához nagyszerű segítség.

Extra ajándékunk a hírlevél feliratkozóknak:

Valamennyi – ebben az időszakban - hírlevelünkre feliratkozó között kisorsolunk 4 darab 4 fős családi belépő a Magyar Vasúttörténeti Parkba, melyek 2019. október 29-ig használhatóak fel (részletek a Parkról ezen a linken találhatóak). A nagy gyerekprogram felmérés egyik kérdése, hogy szeretne-e a kitöltő hírlevelet kapni tőlünk. Itt kell bejelölni az igent és így vesz részt a játékos az extra ajándék sorolásán. A korábban feliratkozott olvasóink automatikusan részt vesznek a sorsoláson, nem kell újra feliratkozni!

A fenti Nyeremények készpénzre vagy egyéb nyereményre át nem válthatók és másra át nem ruházhatók!

A NYERTESEK KIVÁLASZTÁSA, A NYEREMÉNYEK KÉZBESÍTÉSE

A Nyerteseket 2019. szeptember 25-én 9 órakor sorsoljuk ki. A 6 nyertest véletlenszerűen sorsoljuk ki 2 tanú jelenlétében. A Nyerteseknek – a Szervező, illetve Lebonyolító kérésére – hitelt érdemlő módon igazolniuk kell a válaszadásra nyitva álló 7 napon belül, hogy a Részvételi és Felhasználási Feltételekben meghatározott részvételi feltételeknek megfelelnek. Amennyiben a Nyertes nem felel meg a jelen Részvételi és Felhasználási Feltételekben meghatározott valamennyi feltételnek, illetve azt nem tudja hitelt érdemlően igazolni a fenti határidőn belül, a Nyertes a nyereményre való jogosultságát elveszíti és a soron következő Tartaléknyertes lép a helyére. A Tartaléknyertesekre a jelen Részvételi és Felhasználási Feltételek rendelkezéseit megfelelően alkalmazni kell.

A Szervező a sorsolást követő öt munkanapon belül értesíti a Nyertest az általa a regisztráció során megadott e-mail címre küldött elektronikus üzenet útján. A nyertesek haladéktalanul, de legkésőbb az értesítő-mailnek a Nyertes postafiókjába történő megérkezésétől számított 7 (hét) napon belül kötelesek felvenni az abban megjelölt személlyel a kapcsolatot a Nyeremény átvételével kapcsolatos további egyeztetések érdekében. A határidő jogvesztő, annak bármilyen okból történő elmulasztása esetén a Nyertes a nyereménytől elesik, a késedelem kimentésének helye nincs. A regisztráció során megadott e-mail cím helyessége és működése, valamint a postafiókra érkező levelek figyelemmel követése a Résztvevő felelőssége. Hibásan megadott, vagy nem létező-mail címért a Szervező felelősséget nem vállal. A Tartaléknyertes értesítésére az itt részletezett szabályok alkalmazandók.

ADATVÉDELMI RENDELKEZÉSEK

Az információs önrendelkezési jogról és az információ szabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (továbbiakban Infotv) 5.§ (1) bekezdés a) pontja értelmében a Résztvevő a Nyereményjátékban történő részvétellel hozzájárulását adja ahhoz, hogy Szervező, mint adatkezelő és Lebonyolító, mint adatfeldolgozó a Résztvevő által a regisztráció, illetve a Nyereményjáték során megadott személyes adatokat kezeljék. Az adatkezelés és feldolgozás jogalapja az érintettek előzetes és részletes tájékoztatáson alapuló, határozott hozzájárulása. Az adatkezelés célja a Nyereményjáték lebonyolítása, ideértve a nyeremények átadását. A játékosok személyes adatainak kezelése és feldolgozása - a játékosok által megadott - alábbi személyes adatokra terjed ki: név, e-mail cím, lakhely típusa, családi állapot, gyermekek száma és kora. Résztvevő a Nyereményjátékban történő részvétellel egyben hozzájárul ahhoz, hogy személyes adatai a fentebb leírt terjedelemben és céllal feldolgozásra kerüljenek a Szervező és Lebonyolítók által. Az adatkezelés bejelentése az adatvédelmi nyilvántartásba megtörtént, az adatvédelmi azonosító szám NAIH-90281/2015.

Részletes adatvédelmi tájékoztatónk ezen a linken található: https://www.gyerekprogramajanlo.hu/az-oldal-hasznalatarol/

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

A Nyereményjátékban való részvétellel a Résztvevők megerősítik, hogy teljes mértékben ismerik a jelen dokumentumban foglalt rendelkezéseket, és kifejezik erre vonatkozó beleegyezésüket. Az Nyereményjátékban való részvétellel a Résztvevő kötelezettséget vállal arra, hogy a jelen dokumentumban foglalt rendelkezéseket betartja és azoknak az Nyereményjáték időtartama alatt mindvégig megfelel. Szervező fenntartja a jogot, hogy a jelen szabályzatban foglalt feltételeket vagy magát a Nyereményjátékot - akár annak időtartama alatt is - egyoldalúan módosítsa, felfüggessze vagy megszüntesse. Szervező jogosult bármely Résztvevőt a Nyereményjátékból kizárni, különösen, ha a Nyereményjáték kapcsán visszaélés vagy a feltételek megszegésének gyanúja merül fel, vagy ha valamely Résztvevő a Nyereményjáték lefolyását bármilyen módon manipulálja. A felhasználói jogosultságból fakadó vitákkal kapcsolatosan a Szervező mindennemű felelősséget kizár, így többek között a regisztráció során megadott adatok hiányosságáért/hibájáért (pl. névelírás, e-mail cím elírás, stb.) Szervező semmilyen felelősséget nem vállal. A nyeremények készpénzre, más nyereményre nem válthatóak, nem elcserélhetőek.

Szélforgó 2019. augusztus 21.

Minden héten friss hírekről, programokról készítünk összeállítást.
Tarts velünk, iratkozz fel tippjeinkre!